Novetats

octubre 19th, 2007

Píndoles de llengua

Preveure, incloure, recollir (i no: contemplar)

En català, el verb contemplar només té el sentit de ‘mirar atentament’ o ‘donar tots els gustos’. Per això no el podem utilitzar en el sentit que una llei inclou o preveu determinats aspectes, i són precisament aquests dos darrers verbs, al costat d’altres com recollir, etc. els que cal emprar per expressar aquest sentit.Per ex.:

La Llei de normalització lingüística, en l’article 4, recull que els poders públics han d’adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l’ús normal de la llengua catalana. ( i no: La Llei de normalització lingüística, en l’article 4, contempla…).

Més píndoles de llengua