Cultura a Menorca

Departament de Cultura i Educuació

Consell Insular de Menorca

Departament de Cultura i Educació · Consell Insular de Menorca Consell Insular de Menorca Departament de Cultura i Educació
 

Presentació

Sigueu benvinguts i benvingudes al portal del Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca.

La cultura és un dret de la ciutadania i un deure dels poders públics. Les institucions han de garantir que les persones i els col·lectius puguin crear, difondre i compartir cultura amb llibertat. El patrimoni cultural, històric i lingüístic de Menorca és un dels pilars més importants de la nostra identitat. Hem de vetllar perquè sigui un instrument d'identificació col·lectiva i cohesió social, i un recurs fonamental en el procés de desenvolupament personal.

La vitalitat cultural de la societat menorquina s'expressa amb el dinamisme dels seus creadors i artistes, amb la força i la diversitat del seu teixit associatiu, i amb la creixent importància de les activitats culturals com un sector generador d'ocupació i activitat econòmica.

Aquest portal és un espai d'informació, intercanvi i coordinació de l'àmplia oferta cultural de Menorca. Des d'aquí també es poden fer arribar al Departament de cultura i Educació del Consell els suggeriments i crítiques que permetin millorar la vida cultural a Menorca.

Miquel Àngel Maria Ballester

Miquel Àngel Maria Ballester
Conseller de Cultura i Educació
miquel.maria@cime.es

Webs

II Congrés Internacional de bones pràctiques en Patrimoni Mundial: Persones i Comunitats

Aquí trobareu tota la informació sobre el II Congrés Internacional de bones pràctiques en Patrimoni Mundial: Persones i Comunitats que es celebrarà a Menorca del 29 d'abril al 2 de maig de 2015.

II Congrés Internacional de bones pràctiques en Patrimoni Mundial: Persones i Comunitats

http://www.congresopatrimoniomundialmenorca.cime.es/

 

Departament de Cultura i Educació

Novetats i notícies relacionades amb el Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca

Departament de Cultura i Educació

http://www.cime.es/OrgansGovern/Departament.aspx?ID=38

 

Menorca Talaiòtica Candidata Patrimoni Mundial

Aquí trobareu tota la informació i novetats sobre la Candidatura de Menorca Talaiòtica perquè sigui declarada Patrimoni Mundial per part de la UNESCO.

Menorca Talaiòtica Candidata Patrimoni Mundial

<>http://www.menorcatalayotica.info

 

Agenda cultural

L’Agenda cultural de Menorca pretén, d’una banda, posar a l’abast del públic interessat la informació sobre l’activitat cultural de Menorca, i de l'altra, contribuir a coordinar l’oferta cultural existent a Menorca.

De forma àgil, es poden consultar les ofertes culturals per àmbit (exposicions, música, conferències, teatre, etc), població i dates.Agenda Cultural

http://www.agendamenorca.org

 

Xarxa de biblioteques

Informació sobre la Xarxa i les biblioteques que la componen: horaris, adreces, serveis i contactes amb les biblioteques, accés al catàleg bibliogràfic de les Illes Balears, activitats, etc.Xarxa de biblioteques

http://www.bibliomenorca.net

 

Revista Àmbit

Revista quatrimestral del Departament de Cultura i Educació

Revista Àmbit

http://www.cime.es/Contingut.aspx?idpub=760

 

Consell Escolar de Menorca

Web del Consell Escolar de Menorca, òrgan de consulta i participació de la comunitat educativa de Menorca.Consell Escolar de Menorca

http://www.cemenorca.org

 

Escola d'Art Dramàtic de Menorca

Web amb tota la informació sobre els estudis d'art dramàtic de l'EADM.

.Escola d'Art Dramàtic de Menorca

http://eadm.cime.es/

 

Servei d'Assessorament Lingüístic

En aquest web podreu trobar informació relativa a la llengua catalana a Menorca i sobre les actuacions promogudes pel Consell en matèria de normalització lingüística.

Servei d'Assessorament Lingüístic

http://www.culturamenorca.org/sal/

 

Arxiu d'Imatge i So de Menorca

L'Arxiu d'Imatge i So de Menorca és un servei del Consell Insular de Menorca destinat a la recuperació i la custòdia del patrimoni documental en imatges i sons produïts o referits a l'illa de Menorca.

Arxiu d'Imatge i So de Menorca

http://www.aism.cat/

 

Cultura Popular de Menorca

El punt de trobada de la cultura popular menorquina

Cultura Popular de Menorca

http://culturapopularmenorca.cat

 

Centre Internacional d'Art i Gravat de Menorca-Alaior

Web del Centre Internacional d'Art i Gravat de Menorca-Alaior taller on sorgeix un intercanvi d'idees i procediments que enriqueix tant l'obra com les persones que practiquen l'art del gravat.

Centre Internacional de Gravat Xalubinia-Menorca

http://www.gravatmenorca.org

 

Cultura a Menorca

Plaça de la Biosfera, 5 · 07703 Maó
Tel. 971 36 83 90 · Fax 971 36 82 16
Adreça electrònica: cultura@cime.es

© 2008–2011 Departament de Cultura i EducacióConsell Insular de Menorca

Disseny de Quadratí, fet amb Xhtml i Css